• elektromontážní práce silnoproudé i slaboproudé
  • hromosvody
  • základové zemniče
  • elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • kamerové systémy (CCTV)
  • centrální vysavače
  • zprostředkování revizí NN
  • zprostředkování projektových dokumentací
  • příprava rozvaděčů pro přijímače HDO
  • výměna jističů před elektroměrem
  • další služby v oblasti elektromontáží